Anne Bondaréw

Viimeisimmät artikkelit

62 % kyselymme yrityksistä tekee osaamiskartoituksia

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 7.1.2019 15:25

Toteutimme HR:lle suunnatun kyselyn syksyn 2018 aikana. Halusimme tietää, millaiset vuoden 2019 koulutusten painopistealueet ovat ja millaisia koulutusmuotoja organisaatiot arvostavat. Samalla vastaajat ottivat kantaa siihen, tehdäänkö heidän organisaatioissaan osaamiskartoituksia ja mitataanko koulutuksien vaikuttavuutta.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi

Tee osaamiskartoitus, niin ei tarvitse mutuilla

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 19.12.2018 8:30

On melko haastavaa hallita kaikkea organisaatiossa olevaa osaamista; esimiehet vaihtuvat, järjestelmissä olevat koulutustiedot voivat laahata jäljessä, markkinat ja ulkoinen toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Joku työntekijä voi myös kehittää itseään maksamalla koulutuksen omasta pussistaan, eikä tieto uudesta osaamisesta silloin välttämättä päivity työnantajan rekistereihin. Kuinka monessa yrityksessä kirjataan rekistereihin vaikkapa aikuisopistoissa tai verkkokoulutuksilla hankittuja taitoja?

Lue lisää

Aiheet: täydennyskoulutus, vaikuttavuuden arviointi, osaamiskartoitus, HR

viekö osaamisen kehittäminen paljon aikaa?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 5.11.2018 13:09

Tuntuuko, että osaamiskartoitukset ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi vie aikaa, eikä siihen tunnu olevan resursseja? Itse asiassa näin varmasti onkin, että siihen vähän kuluu aikaa. On muistettava, että siinä luodaan pohjaa isoille päätöksille, mitä koulutetaan, mistä koulutus hankitaan ja mitä sillä on tarkoitus saada aikaan. 

Lue lisää

Aiheet: vaikuttavuuden arviointi, osaamiskartoitus

Osaamistarpeet - miten uusia tarpeita pyritään ennakoimaan?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 18.10.2018 11:53

Sitä, millaista osaamista tarvitaan lähitulevaisuudessa, voi olla vaikea tarkasti ennakoida, koska liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja osin arvaamattomastikin. Mutta onneksi kuitenkin on tunnistettavissa erilaisia keinoja ennakoimiseen, ja niitä kannattaa organisaatiossa ottaa käyttöön. Osaamistarpeiden ennakoinnissa on tärkeää katsoa oman organisaation ulkopuolelle ja oppia myös muilta organisaatioilta.

Ennakointi helpottuu, mikäli yritykset seuraavat megatrendejä ja hiljaisia signaaleja. Niihin yritys itsessään ei voi vaikuttaa, vaan toimintaympäristössä tapahtuu asioita - haluttiin tai ei. Mikäli megatrendejä ja hiljaisia signaaleja halutaan hyödyntää,  seuraamisen tulisi olla suunnitelmallista, systemaattista sekä vastuutettua. Osa osaamistarpeiden ennakointiin liittyvistä asioista sen sijaan on organisaation sisäisiä ja niihin voi helpommin vaikuttaa.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

Vaikuttavuus = käyttäytymisen muutos

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 11.9.2018 9:30

Vain vaikuttava koulutus pystyy saamaan aikaan muutoksen. On paljon koulutuksia, joissa ei pystytä arvioimaan, saatiinko niillä aikaan haluttua käyttäytymisen muutosta.

Lue lisää

Aiheet: vaikuttavuuden arviointi

Miten osaamiskartoitus liittyy koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 16.8.2018 10:42

Osaamiskartoitukset ovat tarpeen, jos koulutuksen vaikuttavuutta halutaan mitata tai arvioida. Vaikuttavuutta syntyy, kun opittu asia muuttaa käyttäytymistä; asioita aletaan tehdä uudella tavalla tai eri tavalla entiseen verrattuna. Käyttäytymisen muutos johtaa parhaimmillaan parempiin tuloksiin, oli sitten kyse myynnin kasvusta, asiakastyytyväisyyden paranemisesta tai työilmapiirin muutoksesta.

Lue lisää

Aiheet: HR

Osaamiskartoitus - miksi?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 3.8.2018 14:55

Nyt kun vallitseva taloudellinen tilanne on parantunut, yritykset voivat jälleen panostaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen. Kaiken koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee lähteä strategiasta. On selvitettävä, mitä taitoja ja osaamista työntekijöillä tulee olla, jotta yritys saavuttaa tai ylittää asetetut tavoitteetVaikka rahaa kouluttamiseen löytyykin entistä enemmän, on kuitenkin tärkeää, että osaamisen kehittäminen kohdentuu oikeisiin henkilöihin.  

Lue lisää

Aiheet: HR, vaikuttavuuden arviointi

Koulutuksen vaikuttavuus - miksi sitä kannattaa mitata?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 19.6.2018 16:03

Koulutusta ostetaan paljon. Nyt hyvinä aikoina entistä runsaammin. Harvoin yrityksissä pysähdytään miettimään hankintaperusteita. Nostaako työntekijä aiheen esille käytävällä tai lähettää esimiehelleen linkin koulutuksesta, jonne haluaisi osallistua?  Tärkeä sanapari: "haluaisi osallistua". Entä mitä yritys on mieltä siitä?

Lue lisää