Digitaaliset palvelut helpottavat työn tekemistä

Kirjoittaja: Niina Kinnunen ja Marjo Linnasalmi | 27.8.2019 9:00

 
Käytämme kaikki päivittäin erilaisia digitaalisia sovelluksia. Digitaalisuus ei tarkoita pelkästään tietokonetta, kännykkää tai tablettia, sillä esineiden internet (IoT) yleistyy kovaa vauhtia. Enää ei tarvitse painaa tietokoneen nappia, vaan sovellus voi olla vaikka työasussa oleva sensori, jota ohjataan käden liikkeellä.

Digitaalisten palveluiden käyttömahdollisuuksia on siis valtavasti. Tärkeintä onkin ideoida rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

shutterstock_572805157_HUB


Digitaalisia palveluita ja ratkaisuja voi parhaassa tapauksessa monistaa saman tyyppisille toimialoille, jos käyttäjäkokemukset ovat hyviä. Esimerkiksi verkkokauppa on ratkaisu, joka sopii lähes kaikenlaisten tavaroiden myyntiin.


Omaa työtä kannattaa kehittää


Työntekijät ovat oman työnsä asiantuntijoita. He huomaavat parhaiten työn kehittämiskohteet ja mahdolliset epäkohdat.


Jos jokin työ tai työvaihe tuntuu hankalalta, kannattaa miettiä, mitä voisi tehdä eri tavalla? Mitkä asiat kaipaisivat muutosta? Usein ratkaisu voi olla IT-palvelu, joka helpottaa arjen työtehtäviä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjestää syksyllä 2019 Digitaaliset palvelut työvälineenä -koulutuspäivän. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omaa työtään IT-ratkaisujen ja –palveluiden avulla.


Haaga-Helia ammattikorkeakoululla on hyvät mahdollisuudet toteuttaa digitaalisia palveluja ideoiden ja suunnitelmien pohjalta. Jos osallistujalla ei vielä ole ratkaisua tiettyyn tarpeeseen, tietojenkäsittelyn opiskelijat ideoivat ja tukevat palvelun kehittelyssä.


Tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat viime aikoina esimerkiksi suunnitelleet sijaishenkilösovelluksen, jonka avulla yritykset voivat hankkia sijaisia. Idea oli aluksi yhden opiskelijan oivallus, jota alettiin kehittää eteenpäin. Samalla tavalla voidaan tässä koulutuksessa syntyneitä ideoita lähteä työstämään.


Mitä koulutuksessa tehdään?


Työpajassa suunnitellaan ja ideoidaan digitaalisia palveluita. Koulutuksessa käydään läpi palveluiden aloittaminen ja tehokas toteutus. Päivän aikana käydään läpi myös digitaalisten palveluiden hyödyt liiketoiminnalle.


Koulutukseen tullessasi Sinulla ei tarvitse olla erityisiä pohjataitoja. Riittää, että huomaat oman työsi kehittämiskohteita. Jos vielä mietit, mihin digitaalisia palveluita voi Sinun työssäsi hyödyntää, tilaa aiheesta webinaaritallenne. Nina Kinnusen aiempi blogi aiheesta on luettavissa täältä.


Työpaja voi olla myös alkusysäys sille, että lähdet kehittämään omaa työtäsi. Jo se, että kokoonnutaan yhteisen teeman ympärille, laittaa ajatuksia liikkeelle.  

Aiheet: digitalisaatio, oppiminen ja kehittyminen, digitaalinen palvelu, osaaminen, innovointi