Miten Koulutuksen vaikuttavuus näkyy yrityksen tuloksessa

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 12.12.2019 17:55

Koulutuksen vaikuttavuuden mittaaminen on merkittävä asia, kun koulutukseen investointia arvioidaan; oliko koulutukseen käytetystä rahasta hyötyä ja jos oli, niin millaista?

koulutuksen vaikuttavuus

Kokemukseni mukaan ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun koulutusta on hankittu asettamatta mitään tavoitetta. Ostetaan vaan ja toivotaan, että on jotain hyötyä sekä osaaminen lisääntyy. Kun yritystoiminnassa investoidaan, lasketaan hyvin tarkkaan, paljonko investoinnin tuottoaste on. Mutta harvemmin tällaista tapahtuu koulutusinvestoinneissa. Koulutushankintoja ei välttämättä edes mielletä investoinneiksi, vaikka ne sitä mitä suuremmassa määrin ovat. Miksi tavoitteen asettaminen osaamisen kehittämiselle on niin vaikeaa?

Kun tavoite - mielellään vain yksi ja hyvin mitattavissa oleva - on asetettu, voidaan helposti ottaa koulutuksen jälkeen kantaa siihen, täyttyykö tavoite koulutuksen myötä. Mutta jos tavoitetta ei ole asetettu tai se on liian epämääräinen (jotta oppisin paremmin puhumaan ruotsia) ja huonosti mitattavissa, ei vaikuttavuutta voi kunnolla arvioida. Ja jos sitä ei voi kunnolla arvioida, jää arvoitukseksi, oliko siitä sitä hyötyä, mitä lähdettiin tavoittelemaan.

Kun koulutusinvestoinnin vaikuttavuutta arvioidaan yrityksessä, on huomattava, että kaikki opittu ei muutu positiiviseksi tulokseksi. Vaikuttavuudessa on havaittavissa eri tasoja ja jopa alle 5 % opitusta "näkyy viivan alla". Donald Kirkpatrick kehitti jo 1950-luvulla neliportaisen vaikuttavuuden arvioinnin. Siinä taso yksi kuvaa reaktiota koulutukseen (esim. tyytyväisyyttä), taso kaksi opitun ymmärrystä (tietojen ja taitojen lisäystä), taso kolme osoittaa käyttäytymistä (miten paljon opitusta on otettu käyttöön) ja taso neljä kuvaa koulutuksen vaikuttavuuden vaikutusta yrityksen tulokseen. Prosenttiluvut pienenevät sitä mukaa kun lähestytään tasoa 4. Koulutuksen suunnitteluun ja itse koulutustilaisuuteen tulee kiinnittää paljon huomiota, jotta varmistetaan vaikuttavuuden mahdollisimman suuri osuus. Jos kahta kättä heiluttaen mennään eteenpäin, ei varmasti synny positiivisia tuloksia. Jos vielä hankittava koulutus ei ole yrityksen strategian mukaista, ollaan jo sivukujilla. Mutta se on sitten kokonaan toisen blogin aihe.

Mikäli koulutuksen vaikuttavuus kiinnostaa ja haluat kuulla siitä lisää, ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme.

15.1.2020 webinaari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, täydennyskoulutus, oppiminen ja kehittyminen, osaaminen