Osaamiskartoitus - miksi?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 3.8.2018 14:55

Nyt kun vallitseva taloudellinen tilanne on parantunut, yritykset voivat jälleen panostaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen. Kaiken koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee lähteä strategiasta. On selvitettävä, mitä taitoja ja osaamista työntekijöillä tulee olla, jotta yritys saavuttaa tai ylittää asetetut tavoitteetVaikka rahaa kouluttamiseen löytyykin entistä enemmän, on kuitenkin tärkeää, että osaamisen kehittäminen kohdentuu oikeisiin henkilöihin.  

osaamiskartoitus

Valitettavasti osaamisen kartoitus itsessään ei vielä kerro sitä, miten siitä sitten eteen päin toimitaan. On lähdettävä analysoimaan tuloksia, havaittava gapit eli osaamisvajeet. Jos sitten koulutus suunnitellaan ja hankitaan kartoituksesta saatujen tulosten perusteella ja koulutetaan juuri niitä, joita tuleekin ja vieläpä oikea määrä, niin silloin ollaan toki jo pitkällä osaamisen kehittämisessä.

”Varastoon” ei juurikaan kannata kouluttaa; vaikka yrityksillä menee taloudellisesti takavuosiin verrattuna hyvin, ei yleensä ole tarpeen kouluttaa niitä, joilla jo on riittävä osaaminen työtehtäviensä hoitamiseen. Avainasemassa osaamisen kehittämisessä on aina oltava ne työntekijät, joilla osaaminen ei riitä nykyisten ja tulevien työtehtävien hoitamiseen. 

Jotta koulutusinvestointi tuottaisi, on sillä saatava aikaan vaikuttavuutta ja käyttäytymisen muutosta. Ilman että ensin on määritelty nykyosaaminen ja tehty osaamiskartoitus, ei oppimista voi kunnolla mitata. Osaamiskartoituksia yrityksissä kyllä tehdään, mutta iso osa yrityksistä ei mittaa koulutusten vaikuttavuutta, vaikka moni kehittääkin henkilökuntansa osaamista ja ostaa erilaisia koulutuksia ja valmennuksia.

Koulutuksen tulee aina perustua todennettuun tarpeeseen. Sen tavoitteellisuus on välttämätöntä ja siitä on synnyttävä mitattavia vaikutuksia. Joko käyttäytymisen muutos tai jokin näkyvä asia, kuten esimerkiksi myynnin kasvu tai henkilöstön työhyvinvoinnin nousu. Jos koulutuksen tulos on se, että kouluttaja oli hyvä ja ruoka oli maittavaa, ollaan vielä usean askeleen päästä siitä, että tulokset saadaan näkymään viivan alla.

Koulutustarjontaa on paljon, googlaamalla löytyy vaikka mitä. Miksi kaikkien toteutusten palaute ei kuitenkaan ole hyvää tai niiden vaikuttavuutta ei suurennuslasillakaan voi havaita? Toteutuksia ja tuloksia kannattaa arvioida ja varsinkin koulutusten vaikuttavuuteen kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on taitolaji ja siihen tulee paneutua. Osaamisen nykytilanteen kartoitus on erittäin hyvä askel, kun kohteena on osaamisen kehittäminen. Mutta osaamiskartoituksen jälkeen pitää vielä jatkaa matkaa eli kouluttaa ja ryhtyä vaatimaan koulutukselta vaikuttavuutta.

Miten teillä yrityksessänne? Tilaa maksuton webinaaritallenne osaamiskartoituksista. 

Tilaa Osaamiskartoitus-webinaarimme tallenne

Aiheet: vaikuttavuuden arviointi, HR