syksy tulee - miten uusia osaamistarpeita voi tähystää?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 13.6.2019 19:33

Sitä, millaista osaamista tarvitaan lähitulevaisuudessa, voi olla vaikea tarkasti ennakoida, koska liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja osin arvaamattomastikin. Mutta onneksi kuitenkin on tunnistettavissa erilaisia keinoja ennakoimiseen, ja niitä kannattaa organisaatiossa ottaa käyttöön. Osaamistarpeiden ennakoinnissa on tärkeää katsoa oman organisaation ulkopuolelle ja oppia myös muilta organisaatioilta.

Ennakointi helpottuu, mikäli yritykset seuraavat megatrendejä ja hiljaisia signaaleja. Niihin yritys itsessään ei voi vaikuttaa, vaan toimintaympäristössä tapahtuu asioita - haluttiin tai ei. Mikäli megatrendejä ja hiljaisia signaaleja halutaan hyödyntää,  seuraamisen tulisi olla suunnitelmallista, systemaattista sekä vastuutettua. Osa osaamistarpeiden ennakointiin liittyvistä asioista sen sijaan on organisaation sisäisiä ja niihin voi helpommin vaikuttaa.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

Miksi nyt on oikea aika osaamiskartoitukselle?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 22.5.2019 16:06

Aloittaminen voi olla haasteellista. Olet ehkä kuullut väitettävän, että osaamiskartoitukset ovat työläitä tehdä ja siksi niiden aloittaminen viivästyy. Autan sinua, kerron miksi juuri nyt on oikea aika aloittaa. 

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

Osaamiskartoitus - kokeile edes!

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 17.4.2019 13:04

Onko varmaa, että koulutuksen ja osaamisen kehittäminen lähtee strategiasta? Onko selvitetty, mitä taitoja ja osaamista työntekijöillä tulee olla, jotta yritys saavuttaa tai ylittää asetetut tavoitteet? Vaikka rahaa kouluttamiseen löytyykin entistä enemmän, on tärkeää, ettei sitä tuhlata, vaan osaamisen kehittäminen kohdentuu oikeisiin henkilöihin. 

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR

Tee osaamiskartoitus, niin ei tarvitse mutuilla

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 19.12.2018 8:30

On melko haastavaa hallita kaikkea organisaatiossa olevaa osaamista; esimiehet vaihtuvat, järjestelmissä olevat koulutustiedot voivat laahata jäljessä, markkinat ja ulkoinen toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Joku työntekijä voi myös kehittää itseään maksamalla koulutuksen omasta pussistaan, eikä tieto uudesta osaamisesta silloin välttämättä päivity työnantajan rekistereihin. Kuinka monessa yrityksessä kirjataan rekistereihin vaikkapa aikuisopistoissa tai verkkokoulutuksilla hankittuja taitoja?

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

HR:n ja esimiestyön rooli muuttuu – oletko sinä vauhdissa mukana?

Kirjoittaja: Katja Kanerva | 5.12.2018 11:09

Sanonta ”mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos” kuvaa hyvin tämän päivän muutosvauhtia. Eilen sanottiin ja toimittiin näin. Tänään toimitaan, mahdollisesti täysin, toisin. HR-työssä olennaisessa osassa on muutosvalmius. Prosesseja ei voi suunnitella liian jäykiksi, koska kankeus estää joustavaa toimintaa ja aiheuttaa ylimääräistä työtä. Puhutaankin ketterän HR:n tarpeesta, joka mukautuu aina tilanteen ja yrityksen tavoitteen mukaan.

Lue lisää

Aiheet: HR, People Development, Henkilöstöjohtaminen, Ketterä HR, Itseohjautuvuus, Employee Engagement, Global Workforce, Itsensä johtaminen, Esimiestyö, Employee Experience

Osaamistarpeet - miten uusia tarpeita pyritään ennakoimaan?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 18.10.2018 11:53

Sitä, millaista osaamista tarvitaan lähitulevaisuudessa, voi olla vaikea tarkasti ennakoida, koska liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja osin arvaamattomastikin. Mutta onneksi kuitenkin on tunnistettavissa erilaisia keinoja ennakoimiseen, ja niitä kannattaa organisaatiossa ottaa käyttöön. Osaamistarpeiden ennakoinnissa on tärkeää katsoa oman organisaation ulkopuolelle ja oppia myös muilta organisaatioilta.

Ennakointi helpottuu, mikäli yritykset seuraavat megatrendejä ja hiljaisia signaaleja. Niihin yritys itsessään ei voi vaikuttaa, vaan toimintaympäristössä tapahtuu asioita - haluttiin tai ei. Mikäli megatrendejä ja hiljaisia signaaleja halutaan hyödyntää,  seuraamisen tulisi olla suunnitelmallista, systemaattista sekä vastuutettua. Osa osaamistarpeiden ennakointiin liittyvistä asioista sen sijaan on organisaation sisäisiä ja niihin voi helpommin vaikuttaa.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

Miten osaamiskartoitus liittyy koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 16.8.2018 10:42

Osaamiskartoitukset ovat tarpeen, jos koulutuksen vaikuttavuutta halutaan mitata tai arvioida. Vaikuttavuutta syntyy, kun opittu asia muuttaa käyttäytymistä; asioita aletaan tehdä uudella tavalla tai eri tavalla entiseen verrattuna. Käyttäytymisen muutos johtaa parhaimmillaan parempiin tuloksiin, oli sitten kyse myynnin kasvusta, asiakastyytyväisyyden paranemisesta tai työilmapiirin muutoksesta.

Lue lisää

Aiheet: HR

Osaamiskartoitus - miksi?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 3.8.2018 14:55

Onko varmaa, että koulutuksen ja osaamisen kehittäminen lähtee strategiasta? Onko selvitetty, mitä taitoja ja osaamista työntekijöillä tulee olla, jotta yritys saavuttaa tai ylittää asetetut tavoitteet? Vaikka rahaa kouluttamiseen löytyykin entistä enemmän, on tärkeää, ettei sitä tuhlata, vaan osaamisen kehittäminen kohdentuu oikeisiin henkilöihin. 

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR