Tekoälyllä on vaikea korvata tunneälyä vaativassa myyntityössä

Kirjoittaja: Ari Alamäki ja Timo Kaski | 22.1.2020 14:08

Kaupan myyjä, suunnitteluinsinööri ja johdon konsultti voivat kaikki tehdä myyntityötä. Eräänlainen myyjä on verkkokaupan algoritmikin. Myyjiä ei siis kannata niputtaa yhdeksi ryhmäksi, sillä myyntityötä on monenlaista. Yhdistävä tekijä on asiakasrajapinnassa toimiminen.

Lue lisää

Aiheet: sales, myynti, täydennyskoulutus, osaaminen

#saleshaagahelia – myynnin vuoden parasta antia Haaga-Heliassa

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 11.2.2019 16:33

Vuosi 2018 oli Haaga-Heliassa myynnin vuosi. Myynti on strategiamme keskiössä muun muassa palvelun ja yrittäjyyden kanssa. Mitä mahtui myynnin vuoteen ja mitä opimme sen aikana?

Lue lisää

Aiheet: sales, myynti, saleslab

Suomalaiset verkkokaupat - riittävän kansainvälisiä?

Kirjoittaja: Marko Mäki | 28.11.2018 9:59

Verkko-ostaminen kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Täällä kotimaassa viimeisen kymmenen vuoden aikana verkkokaupat ovat kasvattaneet myyntiään joka vuosi. Välillä kasvu on ollut hitaampaa ja välillä nopeampaa, mutta nyt näyttää siltä, että kasvu on taas kiihtymässä. Syitä kasvun voimistumiseen on useita. Eri asiakasryhmät ovat yhä tottuneempia ostamaan tuotteita verkkokaupoista. Toisaalta ostoprosessi on helpottunut. Kuluttaja voi ostaa tuotteen varsin vaivattomasti esimerkiksi mobiilisti. Lisäksi logistisiin ratkaisuihin on panostettu, ja tuotteet saapuvat asiakkaalle jopa päivässä.

Lue lisää

Aiheet: sales, digitalisaatio, verkkokauppa

Automaatio, robotiikka, tekoäly - ja ihminen: jännittävä tulevaisuutemme

Kirjoittaja: Tuula Tuomainen | 13.11.2018 13:30

Tekoälykehityksen nopeus on huimaava. Sen kehitystä ohjaavat tilastollinen data ja yhä nopeammat tietokoneet. Miten varautua tulevaisuuden vaateisiin ja osaamistarpeisiin

Elämme jännittävän mielenkiintoisia aikoja. Tuon tuostakin saamme lukea uusista hämmästyttävistä innovaatioista, joita automatisointi ja robotiikka mahdollistavat. Mitäpä tuumaisitte, jos olisitte menossa kollegoiden kanssa ulkomaiseen seminaariin ja seminaaripaikan aulassa teitä olisi vastaanottamassa robotti. Se – tai hän – tunnistaisi kunkin teistä kasvontunnistussensoreillaan, toivottaisi jokaisen henkilökohtaisesti tervetulleeksi seminaariin ja vieläpä mainitsisi kullekin jotain henkilökohtaista (mikä perustuisi tietysti kerättyyn suureen datamassaan, joka on kasvojenne tunnistuksen kautta yhdistetty  henkilöönne). 

Lue lisää

Aiheet: sales, täydennyskoulutus, digitalisaatio

Myynnin huippulaboratorio Haaga-Heliassa

Kirjoittaja: Heidi Kock | 31.10.2018 11:15

Asiakkaat kulkevat omia ostopolkujaan, joiden varrella on monta erilaista vuorovaikutustilannetta: asiakas voidaan kohdata digitaalisesti, virtuaalisesti tai kasvokkain. Kaikissa kohtaamisissa pitäisi tuottaa yhdenmukaisia, erinomaisia asiakaskokemuksia, joten myyjäyritysten on ymmärrettävä asiakkaan käyttäytymistä entistä syvemmin.

Lue lisää

Aiheet: sales, saleslab

Tulevaisuus on smarketing-osaajien

Kirjoittaja: Johanna Vuori | 6.6.2018 14:33

B-to-b-myynnin digitalisoituminen asettaa yrityksille yhä enemmän haasteita, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia kehittää toimintaa paremmin asiakasta palvelevaksi. Tekes-rahoitteinen DIVA-tutkimushanke on julkaissut tuoreen white paperin, jossa se haastaa yritykset ja korkeakoulut kehittämään digiajan smarketing-osaamista (sales + marketing).

Lue lisää

Aiheet: sales, myynti

Digitalisti vai Old School? – myyjä, tunne asiakkaasi

Kirjoittaja: Heidi Kock | 1.6.2018 12:30

Viime vuosien ostokäyttäytymisen voimakas muutos aiheuttaa haasteita useille myyjäyrityksille. Pitkälti digitalisaaton myötä valta on siirtynyt myyjiltä ostajille, jotka tänä päivänä kulkevat valtaosan perinteisestä myyntiprosessista itsenäisesti, aina tarpeen heräämisestä potentiaalisten toimittajien tapaamiseen. Jotta yritys voi kehittää myyntiään vastaamaan muuttunutta ostokäyttäytymistä, tarvitaan aitoa ymmärrystä potentiaalisten asiakkaiden ostopreferensseistä. 

 

Olemme Diva-tutkimushankkeessa tutkineet asiakkaan matkaa keskittymällä ostopolun alkupäähän. Halusimme selvittää, miten ostajat tosiasiassa hyödyntävät erilaisia digitaalisia kanavia ja palveluja, mukaan lukien sosiaalista mediaa. Haastattelimme kahden eri yrityksen lähes neljääkymmentä ostoprosessinsa alkupäässä olevaa potentiaalista asiakasta. Toinen myyjäyrityksistä edusti perinteisempää valmistavaa teollisuutta, toinen digitaalisempaa IT-alan yritystä.

Tunnistimme kaksi eri ostajatyyppiä: sujuvasti digiympäristössä liikkuva Digitalisti ja perinteisiä toimintatapoja arvostava Old school -ostaja. Selvityksemme mukaan Digitalistit eivät yleisestä ennakkokäsityksestä poiketen välttämättä käyttäneet kuluttajaroolissaan aktiivisesti sosiaalista mediaa tai olleet keskimääräistä kuluttajaa nuorempia. Havaitsimme myös, että perinteisesti B2B-ostoja tekevät Old school -ostajat saattoivat toimia eri digikanavissa hyvinkin aktiivisesti kuluttajan roolissa, mutta työroolissa käyttäytyä toisin. He saattavat esimerkiksi kuluttajina ostaa aktiivisesti verkkokaupoista ja jakaa kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa, mutta työroolissa luottaa perinteisempiin keinoihin kuten yhteydenottoon puhelimitse tai suositusten kysymiseen tuntemiltaan henkilöiltä.


Digitalistit erottuvat Old school -ostajista siinä, että myyjä pystyy tavoittamaan heidät verkossa hyvin jo ennen ostotarpeen syntymistä. Digitalistit kulkevat digiverkostoissaan ja hakevat verkosta mielenkiintoisia herätteitä, jotka saattavat johtaa ostokseen myyjäyrityksen sivuilla. Digitalistit myös arvostavat mm. asiantuntijakirjoituksia, case-kuvauksia sekä työkaluja, jotka helpottavat myynti- tai ostotilanteeseen valmistautumista.

Old school -ostajat taas luottavat perinteisempiin digikanaviin, esimerkiksi yrityksen verkkosivuihin ja yhteydenottolomakkeisiin. He arvostavat myös perinteisiä lähestymistapoja ja haluavat tavoittaa myyjät puhelimitse. Siinä missä Digitalistit luottavat virtuaalisten verkostojen kokemuksiin ja suosituksiin Old school -ostajat kysyivät mielipiteitä ja suosituksia kollegoiltaan, usein kasvotusten tai puhelimitse.

Millaisia suosituksia myyjäyrityksille voisi antaa tämän perusteella? Ensinnäkin yrityksen on tunnettava asiakkaansa ja tiedettävä, miten asiakaskunta jakautuu Digitalisteihin ja Old school -ostajiin. Molempia on palveltava mahdollisimman hyvin, ja tämä tieto auttaa miettimään oikeita panostuksia. Toiseksi asiakaskunnan käyttäytyminen voi muuttua nopeasti. Pelkkä henkilövaihdos ostajayrityksessä voi muuttaa Old School -ostokäyttäytymisen Digitalistiksi.  Yrityksen on siis varauduttava palvelemaan Digitalisteja, vaikka suurin osa asiakkaista käyttäytyisi edelleen  Old school -ostajan tavoin.

Yritys, joka kykenee ketterästi siirtymään perinteisestä myyntiprosessista tukemaan Digitalisti-asiakkaiden kosketuspisteitä, eli kaikkia niitä tilanteita, joissa asiakas on tekemisissä yrityksen, tuotteen ja palvelun kanssa, on vahvoilla myyntiprosessin haltuunotossa.

Jos heräsi kysymyksiä, apua saatavilla; ostokäyttäytymisen muutoksesta ja siihen valittavasta myyjäyrityksen lähestymisstrategiasta on tarjolla koulutusta. 

Tutustu koulutukseen!

Lue lisää

Aiheet: sales, myynti