3D-mallinnus maailmalla ja Haaga-Heliassa

Kirjoittaja: Heikki Hietala | 6.9.2018 12:58

3D eli kolmiulotteinen mallinnus on yksi eniten nykymaailmaan vaikuttavista tietotekniikan suuntauksista. Ei ole enää toimialaa, johon 3D ei vaikuttaisi ainakin välillisesti, ja suoraan sitä hyödynnetään lähes kaikkialla.

Eniten sen vaikutukset tunnetaan rakentamisessa, valmistavassa teollisuudessa, mainonnassa, viihteessä ja viestinnässä. Uudet teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (augmented reality, AR), eivät olisi lainkaan mahdollisia ilman 3D:n voimakasta kehittymistä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

PriceWaterhouseCoopers-tutkimusyhtiön mukaan jo vuonna 2014 67 % yrityksistä hyödynsi 3D-teknologioita vähintään tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan, prototyyppien luomisessa ja tuotannossa. Tänä päivänä lähes jokaisessa yrityksessä on tarve päästä hyödyntämään 3D:n valtavia mahdollisuuksia, jolloin 3D:n perustiedot kannattaa hallita.

Haaga-Heliassa on 3D-kursseja järjestetty jo kymmenen vuotta. Toiminta on jo synnyttänyt useita mielenkiintoisia opiskelijaprojekteja sekä ainakin yhden yrityksen http://www.3dcreatory.fi/. Tällä hetkellä opetuskäytössä on avoimen lähdekoodin Blender-ohjelmisto, joka ei vaadi lisenssejä ja on saatavana niin Windows-, Mac- kuin Linux-ympäristöönkin.

3D viihteen välineenä

Haaga-Heliassa toteutettiin kyselytutkimus siitä, mitkä seikat saavat opiskelijat kiinnostumaan 3D:stä ja mihin he käyttävät sitä. Vastaajia haettiin Haaga-Helian 3D-kurssien osallistujista ja sekä Haaga-Helian 3D-aiheisesta Facebook-ryhmästä. Vastaajia oli Suomesta sekä esimerkiksi Vietnamista, Venäjältä, ja Saksasta.

Kyselyn perusteella yleisimmin opiskelijat käyttävät 3D-mallinnusta viihteellisesti luovuuden kanavana. Toiseksi eniten Blenderiä käytetään tarvekalujen tai harrastevälineiden ym. tulostamiseen. Kolmas keskeinen käyttökohde on reaalimaailman mallintaminen esimerkiksi kalustussuunnittelun tarpeisiin.

3d_huone

 Pienempiä käyttökohteita ovat peliohjelmoinnin tarpeisiin laaditut mallit, visuaaliset efektit, animaatiot ja mainittiinpa jopa keraamisten esineiden suunnittelukin. Kokonaisuudessaan vastaajat mainitsivat 13 eri käyttökohdetta. Tämä on varsin laaja skaala, jos otetaan huomioon, että esimerkiksi opiskelijoiden suorittaman Haaga-Helian 3D-peruskurssin ajatuksena on, että ohjelmistoa käytetään oikeastaan vain mallintamiseen ja kuvantamiseen.

Vasta opinnot auttavat hahmottamaan kaikki 3D:n tarjoamat mahdollisuudet

Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan myös omaa osaamistaan mallinnuksen eri osa-alueilla. Vastaajien käsitys omista taidoistaan oli varsin luottavainen. Oli mielenkiintoista havaita, että opiskelijat olivat omaehtoisesti ja lukuisten saatavilla olevien videotutoriaalien avulla opiskelleet niin pelimoottorin, fysiikkamoottorin kuin partikkelisysteemienkin käyttöä. Oppiminen ei ole jäänyt perustasolle, vaan toiveiden mukaisesti opiskelijat ovat löytäneet itseään kiinnostavia aihealueita ja jatkaneet opiskelua omin päin.

Ehkä mielenkiintoisimpia tuloksia saatiin kuitenkin käyttäjien asenteita kartoittaneista avoimista kysymyksistä. Vastauksissa kysymykseen ”Onko mallinnusta mukavaa ja kiinnostavaa opiskella?”, on aivan selkeä positiivinen tuntuma. Monen vastaajan mukaan 3D:n oppiminen on työlästä, mutta ei vaikeaa.

Kurssin suorittaminen myös vaikutti siihen, miten opiskelijat suhtautuvat 3D-mallinnukseen. Jopa 80 % sanoi, että kurssin jälkeen asenteet mallinnusta ja sen käyttökohteita kohtaan olivat muuttuneet. Käyttäjät kertoivat löytäneensä uusia kiinnostuksen kohteita, huomanneensa pystyvänsä oppimaan monimutkaisia asioita ja 3D:n opiskelun avanneen uusia polkuja myös ura-ajatteluun.

85 % käyttäjistä sanoi käyttävänsä mallinnusta harrasteena ja luovuuden kanavana. Mallinnusta käytetään ystäville tai asiakkaille tehtävissä töissä (32 % vastaajista) ja todellisen maailman mallintamisessa (36 % vastaajista). Pelien tekemiseen mallinnusta käytti aika tarkkaan puolet vastaajista ja 3D-tulostukseen liki 70 %.

3D-opetus on saanut opiskelijoilta paljon positiivista palautetta, koska se on monen näkökulmasta konkreettista ja luovaa. Mikäli Sinä et vielä ole perehtynyt 3D-mallinnukseen, tutustu aiheeseen Heikki Hietalan esimerkin kautta tilaamalla video.

 

Tilaa tästä 3D-mallinnuksen video

 

 

 

Aiheet: 3D