Ihanaa, robotit vievät rutiinit!

Kirjoittaja: Tuula Tuomainen | 9.8.2018 14:38

Maailmassa on meneillään niin valtava murros, että tuntuu melkein mahdottomalta pysyä mukana kärryillä. Tekoäly, robotiikka ja automaatio muuttavat työn tekemisen tapoja, lisäävät tehokkuutta – ja vapauttavat ihmisen rutiininomaisista tehtävistä. Kaikki työ, jonka tekeminen on mahdollista kuvata ohjelmoitavilla säännöillä, voidaan periaatteessa siirtää koneen tai algoritmin tehtäväksi. Tässä kehitysspiraalissa työt uhkaavat loppua kokonaan niiltä, joiden asenne on passiivinen ja osaaminen vähäistä. Elinikäisen oppimisen käsite on konkretisoitunut, sillä yksi tutkinto ei enää riitä koko työuran tarpeisiin. Tai oikeastaan ei kannata puhua tutkinnoista, vaan osaamisesta, sillä työtehtäviin tarvitaan yhä useampien osaamisten yhdistelmiä. 


Paljon on puhuttu ja kirjoitettu siitä, että sihteerien ja assistenttien työ katoaa. Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen on kuitenkin eri mieltä tässä asiassa. Hänen mukaansa näiden ammattiryhmien tekemän työn tarve ei tule katoamaan, mutta se tulee muuttumaan – kuten suurin osa muistakin työn tekemisen tavoista. Ja muutoksessa menestyminen edellyttää uudenlaista osaamista

Millaista on sitten tämä uudenlainen osaaminen, jolla näiden ammattiryhmien työympäristössä menestyy? Mitä jäljelle jää, kun kaikki, mikä voidaan automatisoida, automatisoidaan? Mitä ei voida automatisoida? Sitran Perttu Jämsen on sanonut, että jos haluaa varman työpaikan, niin kannattaa miettiä sellaista työtä, joka on ihmisen ajan antamista toiselle ihmiselle. Tällaisiin töihin liittyvät sellaiset osaamiset kuin sosiaaliset taidot, tunneäly, verkostojen luonti, ilmapiirin rakentaminen – sekä tietysti itsensä johtamisen taito. Myös luova ongelmanratkaisu sekä kaikenlainen ihmisten välinen vuorovaikutus ovat tärkeää osaamista. Eivätkös nämä olekin juuri niitä taitoja ja osaamisia, joita on liitetty sihteerin ja assistentin osaamisvaatimuksiin jo nyt. Automaatio mahdollistaa massiivisen tiedonkeruun ja analyysimenetelmät. Tiedon analysointi- ja lukutaitoa vaaditaan, että pystyy tekemään päätelmiä ja suunnitelmia liiketoimintaratkaisuissa. Näitä taitoja vaaditaan myös tiedon oikeanlaisessa jalostamisessa: oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa muodossa oikealle kohderyhmälle. Jälleen tyypillistä assistenttityön osaamista.

 

CUsersh01593DesktopHUBSPOT-kuvattestikuva_1766_664

 

Korkeakoulutetulla assistentilla on tärkeä merkitys myös liiketoiminnan strategiatyössä ja kokonaisstrategian ymmärtämisessä. Strategian jalkauttaminen vaatii ymmärryksen, tavoitteiden ja tekemisen hyvää viestimistä kaikille strategisen toiminnan osapuolille yrityksessä. Se tarkoittaa ihan jokaista yrityksen työntekijää. Assistentin rooli nähdään työyhteisön tukiroolina. Tämän tukiroolin yhä merkityksellisempi uusi ulottuvuus on strategiaviestintä. Strategiaviestinnän osaaminen sisältää juuri tuota aiemmin mainittua ajan antamista toisille työyhteisön jäsenille - ja yhteistyöverkoston toiminnan tukemista: strategian onnistuneen jalkauttamisen vaativaa viestintää oikeassa muodossa, oikeille tahoille, oikea-aikaisesti.


Onneksi kouluttajat ovat hereillä ja seuraavat aktiivisesti ympärillä tapahtuvaa kehitystä. Tarjolla on koko ajan ja paljon koulutusta, jonka avulla pystyy vastaamaan työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. Koulutuksen avulla hankit juuri sellaista osaamista, mitä automaatio ei voi tehdä tyhjäksi – ja mihin voit käyttää luovuuttasi ja kykyjäsi, kun automaatio vapauttaa ikävästä rutiinista. Käy tutustumassa Haaga-Helian koulutustarjontaan.

 

Lähteet: 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037.
9 ratkaisua Suomelle: Teknologiateollisuuden Koulutus ja osaaminen -linjaus 2018.
HS 26.1.2018: Tanja Vasama: Mistä löytyy töitä.
Talouselämä 2.10.2015: Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen ja kehityssosiologian tohtori Martin Kenney.

Aiheet: alumni, strategia