360-videot tunteiden herättäjinä

Kirjoittaja: Ari Alamäki | 15.1.2019 10:58

Sekä perinteisten videoiden että virtuaalitodellisuuden (VR) tulee synnyttää katsojassa tunteita, jotka saavat hänet jakamaan sisältöä tai harkitsemaan palvelun ostamista. Teknisesti kehittyneiden 360-videoiden ja virtuaalitodellisuuden käyttö markkinointivälineenä ei kannata, jos kohderyhmän arvostuksia ja kiinnostuksen kohteita ei ole tunnistettu. 

Videoista on tullut merkittävä digitaalinen markkinointikeino

Teknisesti yhä kehittyneemmät videot, 360-videoita tukevat some-alustat, virtuaalitodellisuus ja nopeat verkkoyhteydet luovat uusia viestinnän ja markkinoinnin keinoja. Lähes kaikki tilastot osoittavat, että videoiden katselu kasvaa vuodesta toiseen.

Esimerkiksi YouTubessa katsotaan yli miljardi tuntia videoita joka päivä. Facebookissa taas ihmiset katsoivat jo vuonna 2016 videoita yli 8 miljardia kertaa päivässä. Kanavan perustaja Mark Zuckerberg ennusti jo vuonna 2014, että lähitulevaisuudessa video tulee olemaan Facebookin merkittävin mediaelementti. Nykyisin merkittävä osa mobiilidatankin käytöstä kuluukin videoiden katseluun.

360-banneri

Verkossa jaettavat videot monipuolistuvat koska tavallisten videoiden rinnalle on tullut 360-videoita, jotka tekevät passiivisesta katsojasta aktiivisen toimijan. 360-videoissa katsoja voi virtuaalilaseja, kännykkää näyttönä käyttäviä silmikoita tai pelkkää kännykkää liikuttamalla vaihtaa kuvakulmaa tai vaikkapa muokata kuvan kolmiulotteiseksi näkymäksi. Alustat tunnistavat 360-videon ja osaavat muuttaa sen näkymän myös kahteen ikkunaan, jolloin vaikkapa pahvisten silmikoiden kautta katsottaessa aivot yhdistävät kaksi kuvaa yhdeksi kolmiulotteiseksi näkymäksi.

Kännykkää liikuteltaessa sen gyroskooppi tunnistaa laitteen asennon ja muuttaa näkymää sen mukaan. 360-videoiden kuvaamisen aloittaminen on myös helppoa, koska 360-kameroita saa nykyään jo muutamilla satasilla. Lisäksi tavalliset 360-videot toimivat lähes kaikissa päätelaitteissa, ja niitä tukevat yleisimmät sosiaalisen median alustat.

Videon tavoite ohjaa tyypin valintaa

Muun muassa matkailuorganisaatiot, kohteet, asiakkaat, yritykset ja varustevalmistajat julkaisevat jo nyt verkossa videoita eri tarkoituksia varten. Markkinoidakseen palveluitaan ne esimerkiksi jakavat asiakkaidensa kuvaamia videoita ja heidän kokemuksiaan palveluiden käytöstä.

Videoiden suunnittelussa ja toteuttamisessa voidaan hyödyntää erilaisia lähestymistapoja. Olennaista on miettiä videon julkaisulle tavoite. Jos videolla halutaan demonstroida matkailupalvelua, kannattaa valita havainnollistava videotyyppi. Jos taas halutaan, että video jaetaan eteenpäin sosiaalisessa mediassa, tulisi keskittyä voimakkaiden tunteiden tuottamiseen emotionaalisella, taiteellisella tai assosioivalla videolla. Hauskuuttava video toimii puolestaan muun videomateriaalin ohessa välittämässä tervehdystä tai toivotusta. Se voi toimia myös tunnelman keventäjänä.

Virtuaaliluonto-hankkeessa tunnistettiin viisi erilaista videotyyppiä, joita hyödynnetään luontomatkailun markkinoinnissa. Jos haluat oppia niistä lisää tilaa opas tämän blogikirjoituksen lopusta.

Tehokas sisältö vaikuttaa niin älyyn kuin tunteisiin

Videoiden sisällöllinen tavoite on joko välittää tietoa tai herättää katsojassa tunteita. Usein niissä yhdistyvät molemmat, koska tehokas digitaalinen sisältö vaikuttaa sekä kognitiivisesti että emotionaalisesti. Sisällön tulee siten kyetä kantamaan katsojan sekä ajattelua että tunnetta. Parhaimmillaan sisältö antaa kuluttajalle tietoa, jonka perusteella hän pystyy tekemään parempia valintoja tai ainakin välttämään vääriä.

Markkinointivideot vaikuttavat eri tavalla eri taustaisiin ja eri kokemuksilla varustettuihin ihmisiin. Yritysten on tärkeä kuitenkin ymmärtää, että video toimii markkinointikeinona vain, jos kohderyhmän arvostukset ja kiinnostuksen kohteet tunnetaan. Lisäksi videot tulee ajoittaa ja kohdistaa asiakaspolun oikeisiin vaiheisiin.

Videolla voidaan joskus pyrkiä lisäämään tietoisuutta yrityksen palvelulupauksesta mutta toisinaan videon tavoite voi olla esimerkiksi vähentää ostamiseen liittyvää epävarmuuden tunnetta. On videomarkkinoinnin tavoite sitten mikä tahansa, olennaista on se, että se tavoittaa ihmisten tunteet.

Tilaa Mikä 360-video? -opas
Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu aiemmin eSignalsissa.

 

Aiheet: digitalisaatio, oppiminen ja kehittyminen