Riku Korosuo

Viimeisimmät artikkelit

oppilaitoslähettilästoiminta rikastuttaa partneriyhteistyötä

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 19.8.2019 11:37

Haaga-Helian partneritoiminnassa pätee sama kuin monessa muussakin: vain panostamalla aikaa ja resursseja voi saada parhaan hyödyn irti. K-ryhmä on osoittautunut varsin luovaksi partneriksi. Uusin partneriyhteistyön muoto on oppilaitoslähettilästoiminta.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Partneritoiminta työelämäyhteistyön, yritysyhteistyön ja oppilaitosyhteistyön edistäjänä Haaga-Heliassa

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 4.4.2019 14:39

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä näyttää soveltuvan myös oppilaitosten ja ulkopuolisten organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Käytettävän nimen valinta riippunee kuitenkin käyttäjästä: vaikuttaa siltä, että oppilaitoksissa puhutaan työelämäyhteistyöstä kun taas yrityksissä oppilaitosyhteistyöstä. Yritysyhteistyötä näkyy puolestaan käytettävän erityisen aktiivisesti kolmannen sektorin ja yritysmaailman välisessä toiminnassa. Oppilaitosyhteistyö on termeistä ainoa, joka on saanut oman sivun Wikipediasta – toisaalta Opetushallitus puhuu pääsääntöisesti työelämäyhteistyöstä.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Miten mitata oppilaitosyhteistyön tuloksellisuutta?

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 10.1.2019 15:28

Oppilaitosyhteistyön voidaan ajatella olevan kuin mitä tahansa sponsorointia: organisaatio käyttää resurssejaan siihen, että sen brändi tulisi tietylle kohderyhmälle houkuttelevammaksi. Erona on oikeastaan vain se, että perinteisessä sponsoroinnissa resurssi on kovasti painottunut rahallisiin investointeihin, kun taas oppilaitosyhteistyössä kriittisin tekijä on oppilaitosyhteistyöstä vastaavien henkilöiden aika. Molemmissa toteutuu kuitenkin sama kaava: mikä enemmän panostat, sitä enemmän saat. Ja samoin kuin sponsoroinnissa markkinoinnista vastaavat joutuvat pähkäilemään kuinka paljon ja mihin henkilöihin/tapahtumiin satsataan, myös oppilaitosyhteistyössä pitää miettiä millaisiin aktiviteetteihin kannattaa aikaansa käyttää.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Aktiivista oppilaitosyhteistyötä - Fujitsu valittiin Haaga-Helian vuoden partneriksi

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 20.12.2018 13:41
Meille Haaga-Heliassa partnereiden aktiivisuus on ollut aina tärkeä asia. Vuosi sitten päätimme tuoda tämän konkreettisemmin esille ja ryhdyimme palkitsemaan aktiivisuudesta valitsemalla vuoden partnerin. Ensimmäisenä vuonna valinta osui Danske Bankiin ja vuoden 2018 partneriksi valittiin Fujitsu Finland. Tällä kertaa voittaja sai palkinnoksi palvelumuotoilukoulutuksen kahdelle hengelle.

Fujitsu tuli Haaga-Helian partneriksi vuoden 2017 loppupuolella. Vuoden aikana japanilaisjätti on osoittanut oppilaitosyhteistyössä sellaista ketteryyttä ja idearikkautta, mihin törmää useammin vain astetta tai paria pienemmissä yrityksissä. 

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Tarvitseeko oppilaitosyhteistyö Key Account Manageria?

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 25.10.2018 10:04

Aiemmassa blogissani oppilaitosyhteistyön hyödyistä kirjoitin, että yritysten on tärkeä nimetä henkilö vastaavaan oppilaitosyhteistyöstä. Sama pätee oppilaitoksiin. Varsinkin silloin, kun oppilaitos veloittaa yritysyhteistyöstä tai partneritoiminnasta maksun, vastapuolena olevaa yritystä on syytä kohdella kuin mitä tahansa tärkeää asiakasta ja oppilaitoksen tulisi nimetä omasta organisaatiostaan henkilö hoitamaan asiakassuhdetta.  

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Oppilasyhteistyö käytännössä - case Finavia

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 26.9.2018 18:09
Oppilaitosyhteistyön onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta. Parhaimmillaan yritys pystyy hyvän työnantajamielikuvan luomisen lisäksi saamaan ideoita myös oman liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Haaga-Helialla satoja kumppaneita, joiden kanssa tehdään oppilaitosyhteistyötä. Osa näistä yrityksistä on myös Haaga-Helian virallisia partnereita. Partneriyhteistyö eroa muusta oppilaitosyhteistyöstä lähinnä siinä, että partneruuden perusteella yritys saa monipuolista näkyvyyttä kampuksella. Lisäksi yhteistyö on järjestelmällistä ja suunnitelmallista.
 
Finaviasta tuli Haaga-Helian partneri maalikuussa 2016. Oppilaitosyhteistyötä on sen jälkeen toteutettu varsin monimuotoisesti. Työharjoittelu- ja opinnäytetyöyhteistyön ohella lukukauden alussa avattiin juhlallisin menoin Finavia-nimikkoluokka Haagan kampukselle. Tämän lisäksi Finavian Head of Service Development Eero Knuutila oli pääpuhujana Haagailu avartaa -liikematkustusseminaarissa. 

 

Opiskelijaprojektilla uusia ideoita asiakaskokemuksen kehittämiseen

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman opiskelijat ovat työstäneet Finavian case-tehtävänantoa: opiskelijat innovoivat uusia, asiakaskokemusta ja Finavian asiakaslupausta ”For Smooth Travelling” tukevia palveluita Helsingin lentokentälle.
 
Ryhmät saivat valita toisen kahdesta näkökulmasta: biometrinen tunnistaminen tai automaation hyödyntäminen ihmisten ja esineiden kuljettamisessa lentokentällä. Tavoitteena oli tukea Finavian erinomaisen asiakaskokemuksen neljää periaatetta: Gift of Time, Confidence, Refresh Me, Finnish Experiences sekä asiakashyödyn kolmea kulmakiveä: easier, cheaper, faster.
 
Tuotoksina syntyi lukuisia ideoita, mm. revontuli-lounge, kämmensuoni- ja sormenjälkitunnistamisen avulla maksaminen, peffatunnistaminen ja automaattinen monitoimi check-in- & baggage drop-kioski.
 
Käytännössä case eteni opiskelijoiden kanssa seuraavasti: o pintojakson alussa Finavian edustajat kävivät avaamassa toimeksiannon. Projektin puolivälissä he sparrasivat opiskelijoiden ideoita. Töistä Finavia sai aineksia, joita testata ja kehittää eteenpäin. Mahdollisesti opiskelijat pääsevät vielä jatkossa rakentamaan näistä tuotoksista business-caseja yhden tai kahden toisiinsa liittyvän idean ympärille. Ideoissa on aineksia myös opinnäytetöihin.
 
 
Haaga-Heliassa oppilaitosyhteistyötä on kehitetty partnerikonseptin puitteissa. Partneritoiminnalla on pitkät perinteet Haaga-Heliassa ja nykyisellään partnereita on lähes sata.
Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Rekrytoi opiskelija - top 5 hyödyt oppilaitosyhteistyöstä

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 12.6.2018 15:03

Oppilaitosyhteistyön kuulee välillä liitettävän yrityksen yhteistyökuntavastuuseen. On totta, että yrityksen ja oppilaitoksen välinen toiminta eri muodoissaan hyödyttää yhteiskuntaa. Jos yritys ei kuitenkaan näe niitä konkreettisia hyötyä, mitä oppilaitosyhteistyö voi parhaimmillaan tarjota, yhdessä tekeminen voi jäädä kovin marginaaliseksi eikä siihen ymmärretä yrityksen puolelta riittävästi panostaa.

Niissä (usein suuremmissa) yrityksissä, joissa hyödyt on tiedostettu, on nimetty erityinen henkilö vastaamaan oppilaitosyhteistyöstä. Tämä onkin erittäin hyvä tapa varmistaa se, ettei yhteistyö jää kiireellisempien asioiden jalkoihin. Tosin pienemmissäkin yrityksissä, joissa yhteistyöhön ei ole mahdollista allokoida niin paljon resursseja, johdon tuki asiaa hoitaville henkilöille on äärimmäisen tärkeää. Tehtäviin, joiden tärkeyttä johto muistaa säännöllisin väliajoin painottaa, löytyy yleensä aikaa.

Seuraavaan on listattu oleellisimmat hyödyt oppilaitosyhteistyöstä. Lista perustuu Haaga-Helian partneriyrityksiltä saatuihin palautteisiin.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta