HR:n ja esimiestyön rooli muuttuu – oletko sinä vauhdissa mukana?

Kirjoittaja: Katja Kanerva | 5.12.2018 11:09

Sanonta ”mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos” kuvaa hyvin tämän päivän muutosvauhtia. Eilen sanottiin ja toimittiin näin. Tänään toimitaan, mahdollisesti täysin, toisin. HR-työssä olennaisessa osassa on muutosvalmius. Prosesseja ei voi suunnitella liian jäykiksi, koska kankeus estää joustavaa toimintaa ja aiheuttaa ylimääräistä työtä. Puhutaankin ketterän HR:n tarpeesta, joka mukautuu aina tilanteen ja yrityksen tavoitteen mukaan.

Teknologia. Teknologia muuttaa HR-toimikenttää valtavalla vauhdilla. HR siirtyy pilveen; teknologia ostetaan valmiina. Yrityksen HR-hierarkia madaltuu. Prosessit ostetaan valmiina ja synkronoituvina. Teknologia muuttaa myös työsuhteiden muotoa, mikä tuo oman kompleksisuutensa esimies- ja HR-työhön. Työvoima saattaa koostua työntekijöistä ympäri maailman. Eikä siinä vielä kaikki, että he olisivat eri puolilta eri kansalaisuuden omaavia henkilöitä, mutta oman haasteen tuo vielä se, että työsuhteet muuttuvat projektinomaisimmiksi sekä enemmän freelancer-tyyppisiksi. Työpaikalla tai työyhteisössä onkin enää vain ryhmä ihmisiä, joita jollain tapaa pitäisi ohjata samaa tavoitetta kohti. Kuinka tätä joukkoa johdetaan?

Itseohjautuva työvoima. Paljon puhutaan itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta. Johtaminen on muuttunut itsenäisten alaisten myötä. Kuvitelma siitä, että johtajuutta ei enää tarvita, on vain harhaluulo. Päinvastoin kuin ajatellaan, esimiestyötä tarvitaan yhä enemmän. Sille itse asiassa on huutava tarve, jonka parissa organisaatiot kipuilevat päivittäin. Monesti itseohjautuvuus käsitetään virheellisesti asemaan katsomatta.

Kuka keksi heitteillejättämisen kulttuurin? Tämän joku viisas on päätellyt käsitteistä ”itseohjautuvuus” ja ”itsensä johtaminen”. Mihin esimiestä enää tarvittaisiin, kun kaikki johtavat itseään? Itseohjautuvuus muuttaa esimiestyötä; se lisää sen tarvetta. Henkilöstöjohtamisen rooli on mm. yrityksen arvojen kirkastaminen. He toimivat tärkeässä roolissa palautteen vastaanottajina ja antajina, joiden yhteydessä työntekijän odotukset ja tavoitteet täsmentyvät. Työelämän kiristyneessä tahdissa ja vaativuudessa esimiehestä kaivataankin usein ”jarrumiestä”. Jonkun täytyy voida vetää rajoja kiihtyvälle vauhdille, jota itse ei välttämättä huomaa. Usein juostaan kovempaa, kun pitäisi pysähtyä. Esimiehen rooli on esimerkillisyys. Jonkun täytyy välittää. Hyvä esimies tuntee itsensä, taitonsa ja heikkoutensa, hyvin. Avainsanoja taidoille ovat luottamus ja halu olla läsnä.

HR-ankeuttajasta mahdollistajaksi. Jatkuva muutos on muuttanut myös työntekijöiden näkemystä ja käsitystä HR:n roolista. Sieltä jostain -johtaminen nähdään pelottavana mörkönä, jota ei uskalleta lähestyä. Usein ei-ketterässä organisaatiossa HR on toiminto, joka ohjaa yrityksen toimintaa liian vahvasti prosessien mukaan. Mahdollistava HR on ketterä – se on jalkautunut ihmisten päivittäiseen toimintaan eikä esiinny vain erilaisena prosessien valvojana. Ketteryydellä ei tarkoiteta kaoottista luovimista, vaan nopeaa ja tilanteen mukaan muuttuvaa, yrityksen tavoitteisiin kytkettyä reagointia. Ketterä HR tukee mm. työssäviihtymistä ja luovuutta, jotka ovat tärkeitä asioita oppimisen ja sitoutumisen kannalta.

Onko sinun organisaatiossasi ketterä HR? Eletäänkö teillä notkeasti ajan hermolla? Entä osataanko muutosta tukea hyvin? Miten varmistetaan osaava henkilökunta tulevaisuudessa?

Nostot HR Cosmos -tapahtumasta 21.11. sekä Ketterä HR -hankkeen sivuilta.

Kiinnostaako aihe lisää? Tilaa muuttuvan HR-työn opas

Aiheet: HR, People Development, Henkilöstöjohtaminen, Ketterä HR, Itseohjautuvuus, Employee Engagement, Global Workforce, Itsensä johtaminen, Esimiestyö, Employee Experience