Ilo irti työn tekemisen murroksesta

Kirjoittaja: Tuula Tuomainen | 15.2.2019 11:33

Olemme menneiden vuosikymmenten aikana saaneet kokea huiman kehityksen melkein kaikilla aloilla. Erityisesti digitalisaatio, automatisaatio sekä tekoäly ja robotiikka ovat muokanneet toimintaympäristöämme aivan uusiin ulottuvuuksiin.Ja kyllä me ihailemmekin ihmisen älyllisiä saavutuksia: miten ihmeessä älykännykkämme löytää hetkessä olinpaikkamme ja miten ihmeessä navigaattori osaa opastaa meidät haluamiimme paikkoihin ja miten helppoa onkaan pankkiasiointi – ja vaikkapa passin uusinta netissä. Puhumattakaan robotti-vastaanottovirkailijasta, joka tunnistaa identiteettimme kasvoistamme ja ’tietää’ meistä sekunnin murto-osassa kaiken voidakseen keskustella kanssamme tuttavallisesti - ja osaa lukea jopa ajatuksemme kasvojemme mikroilmeitä tulkitsemalla. Laajimmin tekoälyä hyödynnetään palvelusektorilla. Puheeseen ja kieleen liittyvät ratkaisut sekä asiakaspalvelurobotit ovat keskeisiä käytössä olevan tekoälyn muotoja.

Robotiikka

Kaiken ihastuttavan ja ihmeellisen keskellä nousee kuitenkin mieleen monelle epävarmuus: entä minä, miten pärjään tämän kaiken kehityksen mukana omassa työssäni. Hypätään siis tuolta satelliittitaivaalta ihan tähän maan kamaralle – oman työn äärelle.

Ehkä merkittävimmät tulevaisuuden työhön vaikuttavat muutokset megatrendit ovat digitalisaatio, globalisaatio ja väestön ikääntyminen. Digitalisaatio muuttaa työn tekemisen tapoja ja työn sisältöä, globalisaatio on tehnyt kilpailusta kansainvälistä ja ikään liittyvät demograafiset tekijät vaikuttavat siihen, kuka työtä tekee ja millaista työtä tarvitaan. Ikääntymisellä on vaikutusta myös organisaatioiden työskentelykulttuuriin, kun eri sukupolvien edustajat työskentelevät yhdessä. 

tulevaisuuden osaamistarpeet

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennustetaan vahvasti muuttuvan yksilöön sidotuista substanssitaidoista yhteisön tasolla oleviin metataitoihin, kuten kykyyn oppia uusia aihealueita, hallita omaa ajankäyttöä, tunnistaa oleellinen ja ajatella kriittisesti. Yhdessä tekemisen taito, johon liittyy vahvasti myös vuorovaikutustaidot, korostuu. 

Hankkeessa Dialogi, työ ja tulevaisuus tunnistettiin kuusi muutoskohdetta. Ensinnäkin työn sisällön suhteen painotus siirtyy asioiden tuottamisesta verkostomaiseen vuorovaikutukseen. Metataitojen merkitys, kuten kyky oppia uusia aihealueita, hallita omaa ajankäyttöä, tunnistaa oleellinen ja ajatella kriittisesti, kasvaa. Automaatio korvaa sekä rutiineja, että tietointensiivisiä töitä. Työltä kaivataan myös jatkuvasti enemmän merkityksellisyyttä. Työn automatisaatio – kun robotiikka hoitaa rutiinit mahdollistaa keskittymisen ongelmien ratkaisuun yhdessä muiden ihmisten kanssa ja koneita hyödyntäen. Organisaatioiden suhteen siirtymisestä pysyvistä hierarkioista väliaikaisiin ja verkostoituneisiin yhteisöihin. Työn käytänteet myös muuttuvat aikaan, paikkaan ja työnantajaan sidotusta työstä kohti monimuotoista, itseohjautuvaa ja monitilaista työtä. Fyysisen työn mahdollistuminen ilman matka-aikoja lisää sellaisten palveluiden kysyntää, jossa asiantuntija voi suorittaa etiäisen avulla pyydetyn tehtävä. Digitalisaatio ja tietotekniikka, mukaan lukien etäyhteydet, mahdollistavat jo nyt työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

_MG_1497_72dpi_web

Elinikäinen oppiminen ja osaamisen päivittäminen on elinehto sille, että suomme itsellemme mahdollisuuden tehdä entisiä ja uusia töitämme parhaalla mahdollisella tavalla kaikkea kehitystä tehokkaasti hyödyntäen. Ei kannata takertua liiaksi kiinni vanhaan ja totuttuun, vaan nähdä teknologian tuomat uudet ja innovatiiviset tavat tehdä niitä vanhoja ja myös uusia töitä. Kannattaa lähteä tutkimusmatkalle oppimaan ja tutkimaan. Ota ensimmäinen askel katsomalla webinaaritallenne, jossa keskustelen tulevaisuuden osaamisvaatimusten muutoksista alumnijärjestömme Aito HSOn toiminnanjohtaja Maarit Rappin kanssa. 

 

Tilaa  webinaaritallenne  Työ muuttuu - muutunko minä?