Koulutuksen vaikuttavuus - miksi sitä kannattaa mitata?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 19.6.2018 16:03

Koulutusta ostetaan paljon. Nyt hyvinä aikoina entistä runsaammin. Harvoin yrityksissä pysähdytään miettimään hankintaperusteita. Nostaako työntekijä aiheen esille käytävällä tai lähettää esimiehelleen linkin koulutuksesta, jonne haluaisi osallistua?  Tärkeä sanapari: "haluaisi osallistua". Entä mitä yritys on mieltä siitä?

koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Yrityksessä tulisi määritellä ennen koulutushankintaa, onko koulutus työntekijälle tarpeellinen eli onko hänellä aiheeseen liittyvää osaamisvajetta. Vai onko aihe häntä itseään muuten vain kiinnostava, eikä liity edes hänen työhönsä? Koulutuksen tulisi aina lähteä yrityksen strategiasta ja sen linjaamista asioista. On muistettava, että yritykselle koulutushankinta on investointi. Ja sille on tarvittaessa saatava laskettua tuottoaste. 

OSAAMISKARTOITUKSEN MERKITYS

Osaamiskartoituksia tehdään jo useissa yrityksissä. Tosin se on vasta lähtökohta sille, että koulutuksen tulokset kytkeytyisivät liiketoimintaan. Kirkpatrickin mukaan vain alle 5 % opitusta saa aikaan tuloksia, jotka vaikuttavat liiketoimintaan. Johto ei varmastikaan hyväksy näin pieniä tuottoasteita muissa sijoituksissaan, mutta koulutusinvestoinneissa ne hyväksytään. Kuulostaako tutulta?

Jotta koulutuksen tuloksia voidaan peilata yrityksen menestymiseen, on edettävä systemaattisesti. Osaamiskartoitus paljastaa, missä kohden on osaamisvajetta. Tulokset osoittavat, mihin täsmäkoulutusta kannattaa hankkia. Osaamiskartoitus on tarpeen, jotta koulutuksen vaikuttavuutta päästään mittaamaan. Lähtötilanne tulee olla se, johon muutosta verrataan. 

Sen jälkeen, kun koulutusta on ostettu, pitäisi sen etenemistä seurata ja mahdollistaa, että opittu otetaan käyttöön käytännössä. Jos koulutettava palaa koulutuksen jälkeen työhönsä ilman, että hänellä on aikaa siirtää juuri opittu työhönsä, on koulutus ollut turhahko ja kallis investointi.

Henkilöstön koulutussuunnitelma ja siihen liittyvät koulutukset tulisi sopia sellaisiksi, että niihin on sisäänrakennettu velvoite siirtää opittu organisaatiota hyödyntämään. Tunnettu tosiasia on, että yrityksen investointien tulisi ensisijaisesti hyödyntää yritystä, eikä vain yksittäistä työntekijää. 

Esimiehiltä sekä HR-päälliköiltä ja -johtajilta vaaditaan koko ajan enemmän ja tulevaisuuden haasteet mietityttävät. Koulutuksen vaikuttavuudesta on tietoa, tilaa webinaarin tallenne ja opi lisää. 

Tilaa koulutuksen vaikuttavuuden  webinaarin tallenne