Rekrytoi opiskelija - top 5 hyödyt oppilaitosyhteistyöstä

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 12.6.2018 15:03

Oppilaitosyhteistyön kuulee välillä liitettävän yrityksen yhteistyökuntavastuuseen. On totta, että yrityksen ja oppilaitoksen välinen toiminta eri muodoissaan hyödyttää yhteiskuntaa. Jos yritys ei kuitenkaan näe niitä konkreettisia hyötyä, mitä oppilaitosyhteistyö voi parhaimmillaan tarjota, yhdessä tekeminen voi jäädä kovin marginaaliseksi eikä siihen ymmärretä yrityksen puolelta riittävästi panostaa.

Niissä (usein suuremmissa) yrityksissä, joissa hyödyt on tiedostettu, on nimetty erityinen henkilö vastaamaan oppilaitosyhteistyöstä. Tämä onkin erittäin hyvä tapa varmistaa se, ettei yhteistyö jää kiireellisempien asioiden jalkoihin. Tosin pienemmissäkin yrityksissä, joissa yhteistyöhön ei ole mahdollista allokoida niin paljon resursseja, johdon tuki asiaa hoitaville henkilöille on äärimmäisen tärkeää. Tehtäviin, joiden tärkeyttä johto muistaa säännöllisin väliajoin painottaa, löytyy yleensä aikaa.

Seuraavaan on listattu oleellisimmat hyödyt oppilaitosyhteistyöstä. Lista perustuu Haaga-Helian partneriyrityksiltä saatuihin palautteisiin.

Partnerit 2018

1. Opiskelijoiden rekrytointi

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat monesti ensimmäisiä, jotka huomaavat noususuhdanteen asiakkailta tulevien tilauksien kasvuna. HR-osastoilla puolestaan aletaan kipuilla, kun osaajien puute asettaa kasvulle rajat. Oma-aloitteisen ja oppimiskykyisen opiskelijan tai vastavalmistuneen rekrytointi on monesti yritykselle yksi parhaista keinoista kasvattaa osaajapooliaan; palkkatoiveet ovat maltilliset ja yrityksen toimintatavat ”uppoavat” paremmin kuin kokeneempaan ammattilaiseen. Opiskelijoita – varsinkin niitä ”hyviä tyyppejä” – on kuitenkin rajattu määrä ja yritykset käyvät heistä kovaa kilpailua. Miten päästä näihin kykyihin käsiksi? Millä saada opiskelija tai vastavalmistunut hakemaan juuri meille töihin? Vastaus on yksinkertainen mutta vaatii työtä: herätä opiskelijan mielenkiinto yritystäsi kohtaan jo opintojen alkumetreiltä lähtien tekemällä mahdollisimman monipuolisesti yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Kutsu opiskelijoita yritysvierailulle, tarjoa asiantuntijaluentoja ja projekteja, sponsoroi oppilaskuntien tapahtumia, järjestä aamupalatilaisuus ajankohtaisesta aiheesta, ota harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä, ilmoita oppilaitoksen julkaisuissa jne. jne. jne. Mitä monipuolisempaa yhteistyö on, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on jäädä positiivisesti tulevien työntekijöiden mieleen.

2. Harjoittelu

Moniin koulutusohjelmiin kuuluu pakollinen harjoittelu ja reipas opiskelija voi olla korvaamaton apu erilaisissa kehitysprojekteissa tai rutiiniluontoisimmissa työtehtävissä. Työmarkkinatilanteesta (ja opiskelijan saamista tuista) riippuen maksettava korvaus saattaa lisäksi olla yritykselle kustannuksena lähinnä symbolinen. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että jollei yritystä koeta erityisen houkuttelevaksi, parhaat tekijät saa itselleen vain tarjoamalla muita korkeampaa korvausta. Tämän houkuttelevuuden lisäämiseen soveltuu edellä mainittu: mahdollisuudet hyviin harjoittelijoihin lisääntyvät oleellisesti toimimalla näkyvästi opiskelijoiden parissa.


3. Projektit

Yrityksillä on monesti suunnitteilla erilaisia pienempiä kehitysprojekteja, joihin ei kuitenkaan koskaan tunnu löytyvän aikaa tai tekijöitä. Delegointi oppilaitokselle on äärimmäisen kustannustehokas tapa saada lisäresursseja. Lisäksi yhteistyö pakottaa yrityksen miettimään kunnolla projektin toteutusta; hutaisten annetusta toimeksiannosta kun ei hyödy kukaan. Osa projekteista voi myös olla sellaisia, että ne annetaan kilpaileville opiskelijaryhmille. Näin saadaan kaksi ja useampi toteutusvaihtoehto arvioitavaksi.


4. Uudet ideat

Opiskelijoille voidaan antaa ratkaistavaksi joku olemassa oleva ja todellinen haaste, jota yrityksessä parhaillaan mietitään. Näin saadussa lopputuloksessa on lähes aina sellainen näkökulma, jota yritys ei olisi tullut ottaneeksi huomioon. Millä yrityksellä on varaa olla kuulematta nuorten ja tulevan kuluttajasukupolven ajatuksia ja ideoita?


5. Brändinäkyvyys nuorten parissa

Varsinkin kuluttajatuotteita myyville yrityksille kaikenlainen näkyvyys on aina plussaa. Mainontaan ja sponsorointiin tulee kyllä laitettua euroja, vaikka sen tuloksellisuutta on vaikea mitata. Aktiivinen toiminta eri oppilaitoksissa vaikuttaa varmasti opiskelijoiden kulutuskäyttäytymiseen – ja jos ROI:ta ei pystykään laskemaan, ei se tarkoita sitä, etteikö oppilaitosyhteistyötä kannattaisi tehdä.

Lue lisää muista blogeistamme mm. käytännön oppilaitosyhteistyöstä K-ryhmän, Finavian, Azetsin ja Mepcon, One Plussan ja Niemen, Suomen 3D-ratkaisujen kanssa sekä Key Account Managerin roolista siinä. Entä haluatko tietää, miten mitata oppilaitosyhteistyön tuloksellisuutta tai miksi Fujitsu Finland valittiin Haaga-Heliassa vuoden partneriksi

Haaga-Heliassa oppilaitosyhteistyötä on kehitetty partnerikonseptin puitteissa. Partneritoiminnalla on pitkät perinteet Haaga-Heliassa ja nykyisellään partnereita on lähes sata. Täältä voit lukea miten Haaga-Helian partneritoiminta vastaa tuoreessa tutkimuksessa esitettyihin suosituksiin oppilaitostyhteistyöhön kehittämiseksi.

LUE LISÄÄ

Aiheet: partneritoiminta