syksy tulee - miten uusia osaamistarpeita voi tähystää?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 13.6.2019 19:33

Sitä, millaista osaamista tarvitaan lähitulevaisuudessa, voi olla vaikea tarkasti ennakoida, koska liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja osin arvaamattomastikin. Mutta onneksi kuitenkin on tunnistettavissa erilaisia keinoja ennakoimiseen, ja niitä kannattaa organisaatiossa ottaa käyttöön. Osaamistarpeiden ennakoinnissa on tärkeää katsoa oman organisaation ulkopuolelle ja oppia myös muilta organisaatioilta.

Ennakointi helpottuu, mikäli yritykset seuraavat megatrendejä ja hiljaisia signaaleja. Niihin yritys itsessään ei voi vaikuttaa, vaan toimintaympäristössä tapahtuu asioita - haluttiin tai ei. Mikäli megatrendejä ja hiljaisia signaaleja halutaan hyödyntää,  seuraamisen tulisi olla suunnitelmallista, systemaattista sekä vastuutettua. Osa osaamistarpeiden ennakointiin liittyvistä asioista sen sijaan on organisaation sisäisiä ja niihin voi helpommin vaikuttaa.

osaamiskartoitus

Yrityksen sisäisiä prosesseja

Yrityksissä käydään vuosittain kehityskeskustelut, joissa voi tulla esille osaamistarpeita. Esimerkiksi jos jotain uutta lähdetään kehittämään, saatetaan huomata, ettei talon sisältä löydy riittävästi osaamista entuudestaan. Osaamisvaje voidaan tunnistaa keskustelujen kautta tai vaihtoehtoisesti ennen kehityskeskusteluja organisaatiossa voidaan tehdä osaamiskartoitus. Sen avulla saadaan selville, millaista osaamista tarvitaan ja millä aikavälillä sitä tulisi hankkia. Osaamiskartoitus sinällään antaa tarkempaa tietoa kuin "mutu".

Osaamiskartoitusten yhteydessä voidaan myös tehdä tarvekyselyitä, joissa henkilöstö voi itse tuoda esille aihepiirejä, joihin  kokevat tarvitsevansa koulutusta. Sitoutuminen koulutukseen lisääntyy, jos henkilöt voivat olla itse vaikuttamassa ja suunnittelemassa osaamisensa kehittämistä. Organisaatioiden omat kehittämiskyselyt tuovat myös tietoa asioista, joihin yrityksessä kannattaa kiinnittää huomiota, kun sen strategioita hiotaan. 

Osaamistarpeiden ennakoinnissa ei tule unohtaa markkina-analyysejä. Markkina-analyysit tuovat paljon tietoa siitä, mitä tapahtuu joko kansallisilla tai globaaleilla markkinoilla. Tuloksiin voi sitten peilata organisaation kykyä vastata muutoksiin. Kilpailija-analyysien kautta voi arvioida, miksi kilpailijat käyttäytyvät tietyllä lailla tai tekevät tietynlaisia ratkaisuja. Ei kilpailijoita tarvitse lähteä matkimaan, mutta monasti kilpailijalla voi olla erinomainen syy tehdä niin kuin se tekee. Entäpä, jos kilpailija on rakentanut prosessin megatrendien ja hiljaisten signaalien seuraamiseen ja on siksi askeleen edellä?

Aina ei ehkä tule ajateltua, että asiakaspalaute voi myös olla  osaamistarpeiden ennakoinnin väline. Millaista palautetta saadaan ja ennen kaikkea miksi? Kannattaa arvioida, onko organisaatiossa riittävästi osaamista asiakkaiden odotusten ja toiveiden täyttämiseen.

Mainitsin tässä blogissa osaamiskartoitukset. Tee asia mahdollisimman helpoksi; varaa nyt 10 hengelle maksuton myynnin tai markkinoinnin osaamiskartoitus.

Tilaa tästä osaamiskartoitus

 

 

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus