The challenges and opportunities of user experience in AR based applications

Kirjoittaja: Amir Dirin | 4.3.2019 12:17

Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) are getting their momentum to become a major mass media. AR, as a supporting technology, has been around for many years. However, popular smart devices, such as smartphones, have so far failed to provide a friendly experience for AR applications. In recent years, applications such as Pokémon and Snapchat have changed the developers’ and people’s perceptions of AR applications. Nevertheless, there are still many challenges associated with AR from the user experience (UX) design perspective.

Lue lisää

Aiheet: 3D, 3D modeling, käytettävyys

Quick prints for everyday issues

Kirjoittaja: Heikki Hietala | 3.10.2018 12:58

We all have things in our everyday environment that consist of small things, which you don’t notice even, until they break. Then you look into it and find that replacement parts are not readily available, at which stage you are faced with a simple choice: Buy a new one, or create some sort of hack with duct tape and parts from other broken-down household items.

That may work but it is annoying to see something and remember it’s broken. Luckily today it is very easy to print the parts you need to fix something, and if you have access to a variety of print colors, the result may be so good as to be indistinguishable from the real thing.

 

I’ll give youan example. There’s a Finnish manufacturer of housekeeping items, such as cleaning tools and laundry management systems. They make a fine rack for drying clothes, which can be extended across the bathroom and pinned against the walls. The clotheslines are plastic, and they also can be adjusted for different room widths. The crucial item in this system is a tiny piece of plastic with two holes in it, and sometimes, it breaks.

Of course, you can use just a nylon cable tie but that loses the flexibility of the system. It’s better to have a look at the thing and see how to print a replacement part.

The object is an elongated cylinder through which there are two holes. It is about 23 mm wide, 15 mm across, and 2.8mm thick.

To model something like this, it’s easy to grab a picture of the object, place it in the background, and then create the mesh on top of the image. It’s also a good idea to just do the shape properly and not to worry about the size at all, since in the digital 3D world, you can rescale the object even at the printing machine to get it to the proper size.

The design time for this item was around 5 minutes. The print time for such a tiny piece is only 12 minutes, and when printed in ABS, it’s as good as the original (which probably is made of extruded ABS too).

I hope this example shows you how easy it is to make things when you still have the original piece or its copy available, although you can do very nicely with just a photo and good dimensions. 

If you wish to learn more about 3D modeling order a short video where I show, how to model with 3D.

Order here

If you wish to read more about 3D modeling check my other blog postWe offer a course on this topic, which is offered in Finnish but the online material is in English. 

 

Lue lisää

Aiheet: 3D, 3D modeling

3D-mallinnus maailmalla ja Haaga-Heliassa

Kirjoittaja: Heikki Hietala | 6.9.2018 12:58

3D eli kolmiulotteinen mallinnus on yksi eniten nykymaailmaan vaikuttavista tietotekniikan suuntauksista. Ei ole enää toimialaa, johon 3D ei vaikuttaisi ainakin välillisesti, ja suoraan sitä hyödynnetään lähes kaikkialla.

Eniten sen vaikutukset tunnetaan rakentamisessa, valmistavassa teollisuudessa, mainonnassa, viihteessä ja viestinnässä. Uudet teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (augmented reality, AR), eivät olisi lainkaan mahdollisia ilman 3D:n voimakasta kehittymistä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

PriceWaterhouseCoopers-tutkimusyhtiön mukaan jo vuonna 2014 67 % yrityksistä hyödynsi 3D-teknologioita vähintään tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan, prototyyppien luomisessa ja tuotannossa. Tänä päivänä lähes jokaisessa yrityksessä on tarve päästä hyödyntämään 3D:n valtavia mahdollisuuksia, jolloin 3D:n perustiedot kannattaa hallita.

Haaga-Heliassa on 3D-kursseja järjestetty jo kymmenen vuotta. Toiminta on jo synnyttänyt useita mielenkiintoisia opiskelijaprojekteja sekä ainakin yhden yrityksen http://www.3dcreatory.fi/. Tällä hetkellä opetuskäytössä on avoimen lähdekoodin Blender-ohjelmisto, joka ei vaadi lisenssejä ja on saatavana niin Windows-, Mac- kuin Linux-ympäristöönkin.

3D viihteen välineenä

Haaga-Heliassa toteutettiin kyselytutkimus siitä, mitkä seikat saavat opiskelijat kiinnostumaan 3D:stä ja mihin he käyttävät sitä. Vastaajia haettiin Haaga-Helian 3D-kurssien osallistujista ja sekä Haaga-Helian 3D-aiheisesta Facebook-ryhmästä. Vastaajia oli Suomesta sekä esimerkiksi Vietnamista, Venäjältä, ja Saksasta.

Kyselyn perusteella yleisimmin opiskelijat käyttävät 3D-mallinnusta viihteellisesti luovuuden kanavana. Toiseksi eniten Blenderiä käytetään tarvekalujen tai harrastevälineiden ym. tulostamiseen. Kolmas keskeinen käyttökohde on reaalimaailman mallintaminen esimerkiksi kalustussuunnittelun tarpeisiin.

 Pienempiä käyttökohteita ovat peliohjelmoinnin tarpeisiin laaditut mallit, visuaaliset efektit, animaatiot ja mainittiinpa jopa keraamisten esineiden suunnittelukin. Kokonaisuudessaan vastaajat mainitsivat 13 eri käyttökohdetta. Tämä on varsin laaja skaala, jos otetaan huomioon, että esimerkiksi opiskelijoiden suorittaman Haaga-Helian 3D-peruskurssin ajatuksena on, että ohjelmistoa käytetään oikeastaan vain mallintamiseen ja kuvantamiseen.

Vasta opinnot auttavat hahmottamaan kaikki 3D:n tarjoamat mahdollisuudet

Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan myös omaa osaamistaan mallinnuksen eri osa-alueilla. Vastaajien käsitys omista taidoistaan oli varsin luottavainen. Oli mielenkiintoista havaita, että opiskelijat olivat omaehtoisesti ja lukuisten saatavilla olevien videotutoriaalien avulla opiskelleet niin pelimoottorin, fysiikkamoottorin kuin partikkelisysteemienkin käyttöä. Oppiminen ei ole jäänyt perustasolle, vaan toiveiden mukaisesti opiskelijat ovat löytäneet itseään kiinnostavia aihealueita ja jatkaneet opiskelua omin päin.

Ehkä mielenkiintoisimpia tuloksia saatiin kuitenkin käyttäjien asenteita kartoittaneista avoimista kysymyksistä. Vastauksissa kysymykseen ”Onko mallinnusta mukavaa ja kiinnostavaa opiskella?”, on aivan selkeä positiivinen tuntuma. Monen vastaajan mukaan 3D:n oppiminen on työlästä, mutta ei vaikeaa.

Kurssin suorittaminen myös vaikutti siihen, miten opiskelijat suhtautuvat 3D-mallinnukseen. Jopa 80 % sanoi, että kurssin jälkeen asenteet mallinnusta ja sen käyttökohteita kohtaan olivat muuttuneet. Käyttäjät kertoivat löytäneensä uusia kiinnostuksen kohteita, huomanneensa pystyvänsä oppimaan monimutkaisia asioita ja 3D:n opiskelun avanneen uusia polkuja myös ura-ajatteluun.

85 % käyttäjistä sanoi käyttävänsä mallinnusta harrasteena ja luovuuden kanavana. Mallinnusta käytetään ystäville tai asiakkaille tehtävissä töissä (32 % vastaajista) ja todellisen maailman mallintamisessa (36 % vastaajista). Pelien tekemiseen mallinnusta käytti aika tarkkaan puolet vastaajista ja 3D-tulostukseen liki 70 %.

3D-opetus on saanut opiskelijoilta paljon positiivista palautetta, koska se on monen näkökulmasta konkreettista ja luovaa. Mikäli Sinä et vielä ole perehtynyt 3D-mallinnukseen, tutustu aiheeseen Heikki Hietalan esimerkin kautta tilaamalla video.

 

Tilaa tästä 3D-mallinnuksen video

 

 

Lue lisää

Aiheet: 3D