Miten Koulutuksen vaikuttavuus näkyy yrityksen tuloksessa

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 12.12.2019 17:55

Koulutuksen vaikuttavuuden mittaaminen on merkittävä asia, kun koulutukseen investointia arvioidaan; oliko koulutukseen käytetystä rahasta hyötyä ja jos oli, niin millaista?

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, täydennyskoulutus, oppiminen ja kehittyminen, osaaminen

syksy tulee - miten uusia osaamistarpeita voi tähystää?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 13.6.2019 19:33

Sitä, millaista osaamista tarvitaan lähitulevaisuudessa, voi olla vaikea tarkasti ennakoida, koska liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja osin arvaamattomastikin. Mutta onneksi kuitenkin on tunnistettavissa erilaisia keinoja ennakoimiseen, ja niitä kannattaa organisaatiossa ottaa käyttöön. Osaamistarpeiden ennakoinnissa on tärkeää katsoa oman organisaation ulkopuolelle ja oppia myös muilta organisaatioilta.

Ennakointi helpottuu, mikäli yritykset seuraavat megatrendejä ja hiljaisia signaaleja. Niihin yritys itsessään ei voi vaikuttaa, vaan toimintaympäristössä tapahtuu asioita - haluttiin tai ei. Mikäli megatrendejä ja hiljaisia signaaleja halutaan hyödyntää,  seuraamisen tulisi olla suunnitelmallista, systemaattista sekä vastuutettua. Osa osaamistarpeiden ennakointiin liittyvistä asioista sen sijaan on organisaation sisäisiä ja niihin voi helpommin vaikuttaa.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

Miksi nyt on oikea aika osaamiskartoitukselle?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 22.5.2019 16:06

Aloittaminen voi olla haasteellista. Olet ehkä kuullut väitettävän, että osaamiskartoitukset ovat työläitä tehdä ja siksi niiden aloittaminen viivästyy. Autan sinua, kerron miksi juuri nyt on oikea aika aloittaa. 

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

Osaamiskartoitus - kokeile edes!

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 17.4.2019 13:04

Onko varmaa, että koulutuksen ja osaamisen kehittäminen lähtee strategiasta? Onko selvitetty, mitä taitoja ja osaamista työntekijöillä tulee olla, jotta yritys saavuttaa tai ylittää asetetut tavoitteet? Vaikka rahaa kouluttamiseen löytyykin entistä enemmän, on tärkeää, ettei sitä tuhlata, vaan osaamisen kehittäminen kohdentuu oikeisiin henkilöihin. 

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR

Osaamiskartoitus - pohjaksi uudelle uralle

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 25.3.2019 13:50

Olemme juuri saaneet lukea Talouselämästä, miten moni keski-ikäinen kituu väärässä työssä. Työterveyslaitos ja Haaga-Helia etsivät yhdessä ratkaisua tilanteeseen. Työnantajat eivät nykyisellään panosta riittävästi ikääntyvien kouluttamiseen, mutta toivovat näiden jaksavan entistä pidempiä työuria. Voiko tällainen yhtälö toimia? Työuran keskivaiheessa tehtävä osaamiskartoitus on yksi tarjottu ratkaisu matkalla osaamisen kehittämiseen.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, täydennyskoulutus, oppiminen, oppiminen ja kehittyminen

koulutuksen vaikuttavuuden arviointi - miksi sitä ei arvosteta?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 21.2.2019 13:42

Olipa mielenkiintoista - toisaalta myös surullista - lukea tohtori Ina Weinbauer-Heidelin tuoreesta väitöskirjatutkimuksesta, että suurin osa yritysten hankkimasta koulutuksesta on turhaa, koska niillä ole vaikuttavuutta. Koulutusbisneksessä liikkuu miljoonia euroja ja kun siitä yli 80 % menee hukkaan, on tilanne suorastaan vakava.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi

osaamiskartoitus - onko oikotietä onneen?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 29.1.2019 16:32

Viime aikoina meihin on oltu yhteydessä osaamiskartoituksista ja koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnista. Siitä olen enemmän kuin iloinen, sillä osaamiskartoituksen tekeminen ohjaa koulutushankintoja oikeaan suuntaan ja juuri oikeisiin henkilöihin. Kun tutkittuun tarpeeseen hankitaan koulutusta, on osumatarkkuus parempi ja sen pitäisi myös näkyä vaikuttavuudessa. Vaikuttavuus on käyttäytymisen muutosta ja sitä voi mitata.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, oppiminen ja kehittyminen, osaaminen

62 % kyselymme yrityksistä tekee osaamiskartoituksia

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 7.1.2019 15:25

Toteutimme HR:lle suunnatun kyselyn syksyn 2018 aikana. Halusimme tietää, millaiset vuoden 2019 koulutusten painopistealueet ovat ja millaisia koulutusmuotoja organisaatiot arvostavat. Samalla vastaajat ottivat kantaa siihen, tehdäänkö heidän organisaatioissaan osaamiskartoituksia ja mitataanko koulutuksien vaikuttavuutta.

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi

Tee osaamiskartoitus, niin ei tarvitse mutuilla

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 19.12.2018 8:30

On melko haastavaa hallita kaikkea organisaatiossa olevaa osaamista; esimiehet vaihtuvat, järjestelmissä olevat koulutustiedot voivat laahata jäljessä, markkinat ja ulkoinen toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Joku työntekijä voi myös kehittää itseään maksamalla koulutuksen omasta pussistaan, eikä tieto uudesta osaamisesta silloin välttämättä päivity työnantajan rekistereihin. Kuinka monessa yrityksessä kirjataan rekistereihin vaikkapa aikuisopistoissa tai verkkokoulutuksilla hankittuja taitoja?

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi, HR, täydennyskoulutus

viekö osaamisen kehittäminen paljon aikaa?

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 5.11.2018 13:09

Tuntuuko, että osaamiskartoitukset ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi vie aikaa, eikä siihen tunnu olevan resursseja? Itse asiassa näin varmasti onkin, että siihen vähän kuluu aikaa. On muistettava, että siinä luodaan pohjaa isoille päätöksille, mitä koulutetaan, mistä koulutus hankitaan ja mitä sillä on tarkoitus saada aikaan. 

Lue lisää

Aiheet: osaamiskartoitus, vaikuttavuuden arviointi