Tunnistatko osaamisesi strategisena viestijänä?

Kirjoittaja: Eija Kärnä ja Marjo Linnasalmi | 24.4.2019 10:48

 

Jokaisen työntekijän pitäisi nykyään olla strateginen viestijä. Kun itseohjautuvuus työpaikoilla lisääntyy, tarvitaan myös uudenlaisia viestinnän taitoja. Iloinen uutinen on se, että saatamme jo käyttää monia tärkeitä strategiaviestinnän keinoja. Ne täytyy vain tunnistaa.

Strategiaviestintä on organisaation ja verkostojen yhteistä viestintää. Sen avulla kerrotaan, mihin suuntaan yritys on menossa ja millä tavalla. Kaikki työntekijät voivat viestiä strategiasta, se ei ole pelkästään viestintäosaston tehtävä.


Vuorovaikutus ovat kaikkein tärkeintä strategiaviestintää. Tulevaisuuden työelämässä tarvitsemme yhä enemmän sosiaalisia taitoja ja tunneälyä. Globaalissa maailmassa yritykset verkostoituvat ja yhteistyö on kansainvälistä. Ymmärryksen löytäminen yli rajojen korostuu.

 

ylimmän johdon viestintä ei tavoita kohderyhmää

 Strateginen viestintä on erityisen tärkeää ylimmän johdon ja henkilöstön välissä. Ylimmältä johdolta tuleva viesti jää helposti puolitiehen, jos uudesta asiasta tiedotetaan esimerkiksi vain massatilaisuudessa auditoriossa. Henkilöstö ei välttämättä heti ymmärrä, millaisista muutoksista on kyse ja mitä muutos tarkoittaa käytännössä oman työn kannalta.


Viestin ja muutoksen ymmärtäminen edellyttää vuorovaikutusta. On todettu, että viesti menee paremmin perille, kun se tulee omalta kollegalta tai lähiesimieheltä ja siitä voi keskustella. Tässä esimiesten lisäksi assistentit, koordinaattorit, HR-työntekijät ja muu tukipalveluhenkilöstö voivat olla ratkaisevassa asemassa välittämässä viestiä. He tuntevat sekä organisaation, ihmiset että strategian ja voivat kääntää ylimmän johdon viestin arkikielelle.

 

shutterstock_1051577402

 

Omat taidot esiin

Työntekijät eivät aina tunnista omia vuorovaikutustaitojaan. Ne voivat tuntua itsestään selviltä tai eivät taidoilta ollenkaan. Erilaisten ihmisten ymmärtäminen, organisaation toimintatapojen tunteminen ja yhteistyön mahdollistaminen ovat kuitenkin strategian kannalta tärkeää osaamista. Parempi tietoisuus omista kyvyistä, potentiaalista ja näiden käyttömahdollisuuksista voivat edistää yhteistä onnistumista koko työyhteisössä.


Vuorovaikutteinen viestintä ei tapahdu itsestään vaan sille pitää järjestää aikaa ja tilaa. Kukaan ei halua kokouksia kokousten vuoksi, vaan tilaisuudet ja niiden toteutus pitää suunnitella niin, että yhteistä ymmärrystä voidaan rakentaa onnistuneesti. Viestintä ja vuorovaikutus toimivat eri lailla erilaissa foorumeissa ja kanavissa. Entistä sirpaleisemmassa, nopeampitempoisessa maailmassa kohtaamisten onnistuminen on kriittisen tärkeää.


Tule mukaan keskustelemaan näistä aiheista ja kehittämään sekä itseäsi että organisaatiosi työtä! Järjestämme Haaga-Heliassa päivän kurssin, jonka aikana löydetään keinoja kehittää omaa osaamista strategiaviestijänä. Yhdessä keskustellen käsitellään esimerkiksi strategiaviestinnän suunnittelua ja kohdentamista face-to-face tai sähköisissä foorumeissa tai kanavissa. Aiheet valikoituvat osallistujien kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Koulutukseen ei tarvitse etukäteen valmistautua ja se on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Lue myös aiempi blogi työn arvostuksesta.

 

Tutustu aktiivinen strategiaviestijä -koulutukseen

 

 

Aiheet: strategia, työhyvinvointi, oppiminen ja kehittyminen, osaaminen, viestintä