Vaikuttavuus = käyttäytymisen muutos

Kirjoittaja: Anne Bondaréw | 11.9.2018 9:30

Vain vaikuttava koulutus pystyy saamaan aikaan muutoksen. On paljon koulutuksia, joissa ei pystytä arvioimaan, saatiinko niillä aikaan haluttua käyttäytymisen muutosta.

koulutuksen vaikuttavuus

Vaikuttava koulutus tuo muutoksen

Koulutuksesta puhuttaessa kuulee mainittavan vaikuttavuuden. Jos opittua ei oteta käyttöön, ei tapahdu vaikuttavuutta - eikä siis synny mitattavaa. Silloin koulutusinvestointikaan ei varmasti ole ollut kovin hyödyllinen ja kannattava.

Vuosien mittaan on vaikuttavuuden arvioinnissa yritetty mitata koulutuksen ROI:ta eli investoinnin takaisinmaksua. Tällainen laskeminen on hyvin vaikeaa, joten muutos tulisi nähdä jollain muulla tavalla. Yritetään esimerkiksi arvioida, tapahtuuko koulutuksen jälkeen jotain yksilön tai organisaation  kannalta hyödyllistä. Tosin ei pidä myöskään ajatella, että kaikkea muutosta tulisi mittaamalla mitata. Kun koulutuksella on vaikuttavuutta, on sitä mahdollista havaita "paljain silminkin". 


Jos koulutuksella ei saada vaikuttavuutta aikaan, voiko ostaja vaatia rahoja takaisin?

Vaikuttavuuden mittaaminen on  mielenkiintoista. Jotkut koulutuspalvelujen toimittajat lupaavat jopa palauttaa rahat, jos koulutuksen avulla ei päästä haluttuihin tuloksiin. Tämä toimii, jos kyseessä on esimerkiksi kielitesti, jossa on selkeästi mitattavissa lähtötilanne ja uusi tilanne. 

Miten hinta sidotaan vaikuttavuuteen, jos kyseessä on vaikkapa laaja johtamiskoulutus, johon osallistuu useita erilaisia henkilöitä? Tällöin kaikkien osallistujien tilanne koulutukseen lähdettäessä on hyvinkin erilainen. Jos kaikille tarjotaan samaa koulutusta, on todennäköistä, ettei kaikkien kohdalla vaikuttavuus ole samanlaista. Vaikka hankittaisiin ryhmäkoulutusta, olisi siinä hyvä ottaa huomioon yksilöiden erilaiset lähtötilanteet ja mahdollisuuksien mukaan sisällyttää koulutukseen henkilöiden omia oppimispolkuja. Johtajien johtamistaidot ovat varmasti erilaiset, jos on toiminut johtajana vuoden tai 20 vuotta.

Mitä tulisi ottaa huomioon, kun ostaa koulutusta?

Koulutuspalvelujen ostajan kannattaa ennakkoon miettiä, millaisia tuloksia tai vaikutuksia haluaa hankittavalta koulutuspalvelulta. Mikä on haluttava näkyvä muutos yksilöiden tai organisaation toiminnassa? Tämä ei tosin ole tarpeeksi, sillä suunnittelu lähtee tavoitteen asetannasta. Jos ei ole tavoitetta asetettu, ei voi mitata muutosta, koska silloin ei voi verrata uutta tilannetta entiseen. Laadulliset tai määrälliset mittarit  vaikuttavuustavoitteille kannattaa miettiä ja mitoittaa omalle organisaatiolle sopiviksi. Mieluummin tulisi asettaa yksi mitattava tavoite kuin liian monta. Tämä on hyvä nyrkkisääntö.

Kerron vaikuttavuuden arvioinnista oheisessa webinaaritallenteessa.

Tilaa koulutuksen vaikuttavuuden  webinaarin tallenne

 

 

Aiheet: vaikuttavuuden arviointi